Supervizori.cz

Supervize je vysoce efektivní formou pomoci odbornému a osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků a pracovních týmů a poradenskou podporou výkonu jejich profese (na rozdíl od inspekční či hospitační činnosti, jejímž cílem je především hodnocení).

Je dobrovolným, na vzájemné důvěře založeným smluvním vztahem mezi jednotlivým pracovníkem, resp. pracovním týmem, a nezávislým supervizorem, kterého si pracovník nebo vedoucí pracovního týmu může sám vybrat ze seznamu akreditovaných supervizorů.

Supervize se uskutečňuje formou individuálních a skupinových konzultací.